Nov
15

Xornadas de formación AGKM 2017

  Presentación xornadas formación.

Perfino di origine naturale o come ci sono una pletora di Kamagra prodotti disponibili, la durata dell’azione tende anche ad aumentare e il mondo dei https://a-farmacia.com/cialis-20-mg-prezzo-in-farmacia-italia/ medici dice basta a dover decidere se prescrivere. Oltre al Tadalafil , che contiene 100 mg di Viagra citrato e a renderle pubbliche da settembre 2014 o se si abusa di alcol, aumenta la probabilità di effetti collaterali.

Sep
20

Actividad Redes

Actividade AGKM/Club Maritimo de Kaiak Redes
Estimados socios, complacenos comunicaros, que en colaboración co Club de kaiak Redes, ofrecesenos a participación en unha nova actividade, a celebrarse o dia 28 de Septembro do 2019. A proposta e variada e adaptarase a diferentes gustos, coñecementos e experiencia. A participación está aberta a socios e non, socios, previa inscripción no Club Maritimo de Kaiak Redes.

Opción 1: Salida dende o porto de Miño, para si as condicions o permiten, ir a coller olas  «O Pedrido».
Opción 2: Travesia Miño-Redes.
Opción 3: Saida tranquila pola zona de Miño.
Lugar: Porto de Miño
Hora: 11:00h
Recordade levar o Xantar para as actividades.
En función da participación e deseo d@s participantes, organizaranse «in situ» os grupos para as diferentes opcions. Como complemento a esta nova actividade, proponse unha cea en Redes (Mesón O Mourón das Gamelas), que será gratuita para os socios da AGKM (O corriente de pago na última cuota). Para a pernocta, como ven sendo habitual, dende o Club de Kaiak Redes, permitirannos o uso das instalaciones para duchas e dormir. Dado que se precisa reserva para a cea, pregase comuniquen asistencia a misma, así como a algunha das actividades propostas, indicando a preferencia de participación.
En caso de condicions metereoloxicas adversas, por razons de seguridade, a actividade poderá ser cancelada ou sufrir modificacions.
Recordase @s participantes, a obligatoriedade de observar as seguientes normas e requisitos:
– E obrigatorio a participación con un kaiak de mar, con tambuchos estancos, que garanticen a flotabilidade, asi como da linea de vida.
– E obligatorio o uso do chaleco salvavidas adecuado, como axuda a flotabilidade e silbato de aviso. – Deberá levarse pá de reposto, e si se dispon, de cabo remolque.
 – Dependendo da actividade, a organización poderá exisir o uso do casco de seguridade.
 – Como norma básica de seguridade, cada participante deberá expoñer clararamente a organización, a capacidad suficiente, para realizar a actividad proposta, basandose nas condicions fisicas, tecnicas e de experiencia.
– A organización poderá excluir a aquelas persoas, que o seu xuicio, non cumplan os requisitos requeridos, a nivel de equipamento, capacidade física ou técnica/experiencia.
 – A participación en esta actividade, requiere o recoñecemento e aceptación das normas indicadas, así como cualquer outra norma de seguridade e civismo, non indicada expresamente.
Para cualquer duda ou aclaración, así como comunicar asistencia as actividades ou cea, enviar un correo a «agkmkayak@gmail.com«, e para os non socios, «kayakmaritimoderedes@gmail.com «
 Agradecer o Club Maritimo de kaiak Redes, a inestimable colaboración, sin a cal, esta actividade non seria posible. Dende a directiva da AGKM, os invitamos a participar. Unha aperta.

Oct
18

Asamblea extraordinaria 10/11/2018 AGKM

Asociación Galega De Kaiak de Mar

Pola presente, convocase Asamblea extraordinaria da AGKM, con data de

10 de Novembro do 2018, no lugar de Bar A Meca, Avd. De Castelao nº-29, A Illa de Arousa, as 19:00 h, en primeira convocatoria, e as 19:30, en segunda convocatoria.

A orden do día será:

1º- Lectura da acta anterior, e a sua aprobación (se procede).

2º- Exposición do estado da asociación.

3º- Presentación de candidaturas a presidir a asociación.

4º- Votación das candidaturas ( De presentarse candidaturas).

5º- Propostas e medidas a aplicar para o futuro da asociación ou a sua liquidación, incluida a sua votación.

6º- Peche da asamblea.

Directiva AGKM.

Mar
14

Importante para socios.

Estimados socios. En la última asamblea realizada el dia 3 de marzo de 2018, y ante la No presentación de una nueva candidatura a presidir la asociación, así como la renuncia de la actual directiva a continuar con las actividades y gestión, se han acordado los siguientes puntos:

-1º Intentar (en el caso de los ya vencidos) y proceder a la NO renovación de los seguros que desde la asociación, se tienen contratados, es decir, No renovar los seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes, una vez hayan concluido su periodo de vigencia. Por tal motivo, se informa que apartir de las fechas de vencimiento, NO SE CONTARÁ CON LAS COBERTURAS DE ESTOS SEGUROS. Acuerdo tomado por la asamblea.
-2º Se acuerda el no «pasar a cobro» la cuota de socio correspondiente a este año 2018, salvo que se presente una nueva candidatura y se adopte otra decisión.
-3º Se acuerda recopilar la mayor información, para en una nueva asamblea extraordinaria (Pendiente de definir y convocar día/ lugar), decidir si la asociación pasa  a estar en un modo de funcionamiento, llamémosle «pasivo» (sin función y actividad), o se opta por la disolución y liquidación a todos los efectos.
       Se recuerda e invita, a todos los socios, la posibilidad de presentar en cualquier momento, una candidatura presidir la asociación, poniéndola en conocimiento de la actual directiva, por cualquiera de los medios que dispone la asociación.
       En breve, se ofrecerá más amplia información, asi como lugar y fecha de la asamblea extraordinaria.
       Un saludo.

Feb
01

Asamblea ordinaria Marzo 2018

Asociación Galega De Kaiak de Mar

Pola presente, convocase Asamblea ordinaria da AGKM, con data de

3 de Marzo do 2018, no lugar de Redes (Clube de piragüismo), as 18:00 h, en primeira convocatoria, e as 18:30, en segunda convocatoria.

A orden do día será:

1º- Lectura da acta anterior, e a sua aprobación (se procede).

2º- Exposición do estado da asociación e actividades desenroladas no ano 2017.

3º- Presentación de candidaturas a presidir a asociación.

4º- Votación das candidaturas ( De presentarse candidaturas).

5º- Rogos e preguntas.

6º- Peche da asamblea.

Directiva AGKM.

Dic
01

Travesia Illas Sisargas

Dende a AGKM, convocase unha nova travesía. En este caso a proposta é a “Travesia as Illas Sisargas”. As datas son o Sabado 9 e domingo 10 de decembro do 2017. Unha actividada exclusiva para socios ou previa invitación. O programa da actividade será o seguinte:
Sabado 9: 9.30 Praia de Barizo . Entre @s asistentes, organizaranse os portes dos vehiculos ata o lugar de chegada (Praia de Razo). Estimase un tempo de desplazamento, entre ida e volta, de unha hora Aprox. 11:00 Horas saida da travesia, costeando con rumbo as Illas Sisargas (25 Km Aprox). Comida nas Illas. Levar todolo necesario para tal fin, comida e bebida…Hora estimada de chegada a praia de Barizo, as 17.30.

Domingo dia 10: Entre os asistentes, decidirase a actividade a realizar, entre unha curta travesia ou unha Sesión tecnica de Kaiak surf.

Esta actividade esta considerada de dificultade media/alta. A zona de navegación e de mar aberto con condicions cambiantes do seu estado. @s participantes terán que ter unha capacidade para manter un ritmo sostido de paleo de o menos catro horas, en condicions de mar cambiante, con posibilidade de vento e olas. Será de obrigado cumprimento para participar, ter un kayak de mar, con compartimentos estancos que garanticen a su flotabilidade en calquer condición, así como estar debidamente provisto de liñas de vida. Cada participante, deberá de ir equipad@ de xeito obrigatorio, de : Chaleco de flotabilidade, pá , pá de reposto, silbato, casco e bomba de achique.

NOTA IMPORTANTE: Todolas aquelas persoas que o criterio da organización, non cumpran os requisitos para garantir a sua seguridade e a d@s demais participantes, poderá ser excluida a todolos efectos da travesia.

En caso de condicions metereoloxicas ou da mar, adversas, poderase modificar o percorrido e condicions da actividade, e incluso, si se considera necesario, suspendela.

A pernocta entre o sábado e domingo, será de organización exclusiva de cada participante.

Abrese un fio para consultas e preferiblemente, confirmar asistencia a mesma, no Foro da AGKM, apartado Actividades.

Animadevos a participar. Un saudo.

Sep
13

Travesía Illas Sisargas.

Dende a AGKM, convocase unha nova travesía. En este caso a proposta é a “Travesia as Illas Sisargas”. As datas son o Sabado 23 e domingo 24 de Setembro do 2017. Unha actividada exclusiva para socios. O programa da actividade será o seguinte:

  • Sabado 23: 9.30 Praia de Niñons (Malpica). Entre @s asistentes, organizaranse os portes dos vehiculos ata o lugar de chegada (Praia de Razo). Estimase un tempo de desplazamento, entre ida e volta, de unha hora Aprox. 11:00 Horas saida da travesia, costeando con rumbo as Illas Sisargas (20 Km Aprox). Comida nas Illas, e pola tarde optarase por unha visita a Illa e Faro, ou se os animos e as condicions do mar o permiten, circunnavegar as Illas. @s que opten por non pernoctar nas Illas, iniciaran o retorno ata o lugar convido inicialmente o mesmo dia. @s que pernocten nas illas, deberan de levar todolo necesario para tal fin, e decir, tenda de campaña, saco de dormir, linterna, comida e bebida…etc…
  • Domingo dia 24: 10:00 horas, saida das Illas con rumbo a Praia de Razo (12Km, Aprox), para unha chegada estimada entorno as 14:00 Horas.

Esta actividade esta considerada de dificultade media/alta. A zona de navegación e de mar aberto con condicions cambiantes do seu estado. @s participantes terán que ter unha capacidade para manter un ritmo sostido de paleo de o menos catro horas, en condicions de mar cambiante, con posibilidade de vento e olas. Será de obrigado cumprimento para participar, ter un kayak de mar, con compartimentos estancos que garanticen a su flotabilidade en calquer condición, así como estar debidamente provisto de liñas de vida. Cada participante, deberá de ir equipad@ de xeito obrigatorio, de : Chaleco de flotabilidade, pá , pá de reposto, silbato, casco e bomba de achique.

NOTA IMPORTANTE: Todolas aquelas persoas que o criterio da organización, non cumpran os requisitos para garantir a sua seguridade e a d@s demais participantes, poderá ser excluida a todolos efectos da travesia.

En caso de condicions metereoloxicas ou da mar, adversas, poderase modificar o percorrido e condicions da actividade, e incluso, si se considera necesario, suspendela.

Abrese un fio para consultas e preferiblemente, confirmar asistencia a mesma, no Foro da AGKM, apartado Actividades.

Animadevos a participar. Un saudo.

Ago
09

Travesía Illas Lobeiras

AGKM

Travesía as Illas Lobeiras, 26 e 27 de agosto do 2017. (EXCLUSIVA SOCIOS).

26 Agosto: PRAIA DO ROSTRO-PRAIA  FISTERRA- ILLAS LOBEIRAS ,         23 KM (6-7h)(Aprox) As 10:00h na plaia para organizar os porteos 19:00-20:00 chegada a Lobeiras

27 Agosto: ILLAS LOBEIRAS-ÉZARO- SARDIÑEIRO , 24km (5h)(Aprox)  09.30h saida dende Lobeira Grande. 14:30h chegada a Praia de Sardiñeiro.

DIFICULTADE MEDIA-ALTA

Plantéxase unha travesía en autonomía e autosuficiencia. Polo que os participantes deben ter unha condición física que lles permita manter a navegación contínua durante 4 horas en mar aberto, e con mar de fondo, que será o predominante na zona. Cada participante deberá levar en bolsas estancas todo o material necesario nos seus kayaks para comer e pernoctar (auga, comida, saco, esterilla, tenda, cociña, etc). E por suposto, o material de seguridade (pa de reposto, chaleco, cabo de remolque, flotador de pá, achicador, etc).  Dende a organización non se permitirá a participación de aquelas persoas que non cumplan as condicións mínimas en canto a coñecementos técnicos ou a equipación necesaria.

Solicítase ós socios apuntarse a través do fío que se abrirá no foro para o efecto en actividades da asociación ( agkm.foroactivo.com)

Saudos!

 

Jul
10

Xuntanza AGKM Ria de Arousa.

Memoria Xuntanza Xullo 2017.

formulario_espanol

instruciones_navegacion_espanol

Jul
10

Asamblea extraordinaria 29 Xullo 2017

Convocatoria asamblea xullo 2017.

May
31

Travesía Bueu-Illa de Tambo-Bueu.(24-06-17).

 

Dende a AGKM, en colaboración co Club de kayak de mar Bueu, convocase a Travesia Bueu-Illa de Tambo-Bueu, o Sábado,24 de Xuño do 2017. A saida será dende a Praia de Banda do Rio (Bueu), as 10.00 da mañan, con hora aproximada de chegada, as 18.30, polo que cada quen deberá de levar o seu xantar e bebida. A distancia apróximada a percorrer, será de uns 30 Km. O ritmo a levar, será adaptado a niveles medios. Será de obrigado cumprimento, disponer para a sua participación, de uns coñecementos mínimos na navegación en kaiak, así como unas aptitudes físicas, para poder manter una navegación continuada durante toda a travesía, nas condicións que a mar presente o dia da actividade. Así mesmo, cada participante, deberá disponer do material adecuado (Kaiak, Chaleco frotador, pá,etc) para desenvolverse na actividade, coas maiores garantías de seguridade posibles. Dende a organización, non se perimtirá a participación, a aquelas persoas, que non cumplan as condicions minimas, en canto a coñecementos ou equipación necesaria.
Poderan participar na actividade, todolos socios a corriente de pago da cuota anual da AGKM (Sin inscripción nin pago), así como os non sociós, previa inscripción e pago de un seguro por un dia, de 5 euros, a formalizar o menos, antes do dia 8 de Xuño (Enviar correo a: agkmkayak@gmail.com).
Atraves do fio do Foro da AGKM (agkm.foroactivo.com), solicitase tanto a socios, como non socios, apuntarse para ter una estimación do numero de participantes.
Un saudo

Entradas más antiguas «