«

»

Feb
01

Asamblea ordinaria Marzo 2018

Asociación Galega De Kaiak de Mar

Pola presente, convocase Asamblea ordinaria da AGKM, con data de

3 de Marzo do 2018, no lugar de Redes (Clube de piragüismo), as 18:00 h, en primeira convocatoria, e as 18:30, en segunda convocatoria.

A orden do día será:

1º- Lectura da acta anterior, e a sua aprobación (se procede).

2º- Exposición do estado da asociación e actividades desenroladas no ano 2017.

3º- Presentación de candidaturas a presidir a asociación.

4º- Votación das candidaturas ( De presentarse candidaturas).

5º- Rogos e preguntas.

6º- Peche da asamblea.

Directiva AGKM.