CARNET AGKM

O carnet da AGKM presta multiples servizos. Entre os mais destacados os descontos das empresas colaboradoras. Traballase día a día coa finalidades de acadar mais e mellores servizos.

DESCONTOS %

Os descontos dependen das ofertas de cada empresa colaboradora.

Ver página »