Formulario inscripcións

FORMULARIO DE INSCRIPCION

Unha vez enviado o formulario farase o pago correspondente vía transferencia bancaria  Nº 0216 8556 30 0600079650  ou IBAN ES73 0216 8556 3006 0007 9650  cos seguintes datos:

-Nome da persoa participante.

– Concepto: Xornadas técnicas 2012

Para unha mellor xestión administrativa prégase enviar copia do xustificante de pagamento a administración@agkm.org

PERIODO INSCRIPCION FINALIZADO