SOCIOS

As avantaxes dos socios da AGKM son varias e co paso do tempo traballamos coa finalidadede aumentalas e melloralas.

  • Proveedores de material.
  • Campigs con descontos
  • Entidades que aceptan o seguro da AGKM.


CARNET AGKM

O carnet da AGKM presta multiples servizos. Entre os mais destacados os descontos das empresas colaboradoras. Traballase día a día coa finalidades de acadar mais e mellores servizos.

Ver página »

Seguro RC e accidentes para socios

Por ser socio da AGKM tes un seguro de responsabilidade civil, durante todo o ano e de cobertura europea. As condicións do seguro pódense descargar a continuación en formato PDF. Seguro de RC AGKM n.º de póliza N5.430.656                                             …

Ver página »