Actividades acompañantes

                              ACTIVIDADES ACOMPAÑANTES

                                   RUTA DE SENDEIRISMO


Organizada pola ASOCIACIÓN SÁLVORA.
É unha asociación de ámbito deportivo e cultural que persegue fomentar o deporte de aventura.
Será a encargada de organizar a ruta pola costa de aguiño co obxectivo de gozar unha actividade en plena natureza e dar a coñecer a bisbarra do Barbanza.

                                                                 PASEOS EN BARCO

Organizadas pola empresas MAR DE AGUIÑO e CAMIÑANDO POLO MAR.Empresas de turismos náutico especializada en travesías e rutas polas Rías Galegas.

                                                              RÁFTING – BARRANQUISMO


Organizada pola empresa TOURNAUGA.
Empresa especializada en actividades deportivas de aventura cuxo ámbito de actuación abrangue toda Galicia e Portugal.
Nestas Xornadas ofertaranos Descensos polo río Ulla.

CONTACONTOS E OUTROS

Actividades orientadas aos máis pequenos coa intención de que gocen tamén eles mentres os pais participan nas diferentes actividades.

Also, it you’ve been using any sort of drugs and with your physician’s instructions, it should be stored at temperatures between medication-testosterone.com 20C to 25C degrees. These generic erectile dysfunction medications are renown to vastly improve erection quality in men when taken as prescribed.